Privacyverklaring

Privacyverklaring Karen Ypenburg Leefstijlcoach
In deze privacyverklaring lees je hoe Karen Ypenburg Leefstijlcoach persoonsgegevens verwerkt.
Karen Ypenburg Leefstijlcoach
Van Diemenstraat 202
2518 VH Den Haag
info@karenypenburg.nl
Deze verklaring is van toepassing op e-mail verkeer, de website www.karenypenburg.nl en alle subdomeinen, maar niet op websites waarnaar wordt doorgelinkt. Heb je vragen over deze privacyverklaring, stuur dan een mailtje naar info@karenypenburg.nl
Gebruik van jouw persoonsgegevens
Jouw persoonsgegevens worden gebruikt om contact met je te hebben en om je te kunnen begeleiden tijdens een coachingstraject.
Doeleinden
Karen Ypenburg Leefstijlcoach verwerkt jouw gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden:
om contact met je op te nemen ten einde één van haar diensten aan te bieden
 om te bepalen of haar diensten bij jou passen
 om jou de gevraagde dienst te leveren
 voor eventuele marketingdoeleinden, zoals is toegestaan volgens de wet (en elke potentiële mail bevat een uitschrijflink)
om het aanbod af te stemmen op jouw voorkeuren
Karen Ypenburg Leefstijlcoach is gebonden aan wettelijke, administratieve verplichtingen en heeft bijvoorbeeld bepaalde gegevens nodig voor de belasting.
Bewaartermijn
Karen Ypenburg Leefstijlcoach bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk. Voor de administratie geldt de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar.